Publicaties, onderzoeken en downloads

De volgende downloads en publicaties zijn bij de NSTT beschikbaar.

 

 

Publicaties:

Publicaties door of in opdracht van NSTT:

 

Publicaties in samenwerking met derden:

 

 

Trendonderzoek (NSTT):

 

 

Overige downloads:

 

 

 Hard-copy (te bestellen via het secretariaat):

Handboek Sleufloze technieken voor leidinginfrastructuur, december 2003
Omschrijving:
In dit Handboek worden alle aspecten van sleufloze technieken toegelicht. Voor degene met beperkte kennis van sleufloze technieken biedt het een handreiking om snel een integrale kennis over sleufloze technieken te krijgen. Voor de professional op deelgebieden biedt het een verdieping in aanpalende disciplines

 

NB: Het Handboek is niet meer te bestellen. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie. Deze zal digitaal ter beschikking komen.

 

 

Naar boven