Opleiden tot deskundige vakmensen

NSTT heeft kennis hoog in het vaandel staan. Het zijn de mensen die deze kennis uiteindelijk moeten omzetten in vakmanschap bij hun dagelijkse werkzaamheden.
NSTT vindt het daarom belangrijk dat er een goed en breed opleidingsaanbod is voor alle mensen die bezig zijn met sleufloze technieken.

 

NSTT geeft zelf geen cursussen en opleidingen. Wel stimuleert zij partijen om deze te geven of te volgen. Daarvoor zijn er contacten met diverse opleidingsinstituten. Ook wordt input geleverd aan de inhoud van cursussen en opleidingen. Tot slot stimuleert NSTT de deelname aan cursussen en opleidingen, bijvoorbeeld door aankondigingen en bekendmakingen.

 

Een greep uit het huidige opleidingsaanbod waar NSTT actief aan bijdraagt:

- Opleiding Boormeester HDD I en II . Gericht op aankomend boormeesters (HDD I)  en boormeesters/operaters met enige ervaring (HDD II). Duur 5 dagen per cursus. De opleiding Boormeester HDD I is erkend voor CKB. De opleiding Boormeester HDD II is erkend voor CKB en DCA. Informatie en aanmeldingen via Deltares.

 

- Opleiding Pipeliner. Post HBO-opleiding op algemeen pijpleidinggebied. Gericht op HBO-ers bij overheden, netbeheerders, ingenieurs- en adviesbureaus en aannemers. Duur 2 jaar. Informatie en aanmeldingen via Stichting Pipeliner en  of AVANS+.

 

 - Opleidingen Rioolinspectie. Tweedaagse opleiding voor (aankomend) rioolinspecteurs. Inhoud betreft het opdoen van kennis over riolen en objecten en een praktijktraining voor het omgaan met NEN 3399. Informatie en aanmeldingen via St. Wateropleidingen (voorheen werd deze opleiding gegeven door St. Rioned).

 

Naar boven