Sleufloze vervangingstechnieken

De sleufloze vervangingstechnieken zijn saneringstechnieken waarbij de bestaande leiding wordt verwijderd of vernietigd om plaats te maken voor een nieuwe leiding. Deze nieuwe leiding komt op dezelfde plaats als de oude leiding. Dit betekent dat er geen (nieuwe) ruimtelijke inpassing nodig is.

Het toepassen van vervangingstechnieken betekent het opwaarderen van de sterkte van het totale systeem. Er is immers sprake van aanleg van nieuwe leidingen.

 

Technieken

Er diverse technieken te onderscheiden. De belangrijksten worden onderstaand genoemd.

 

Pipe cracking / pipe bursting

Bij pipe cracking wordt gebruik gemaakt van een bodempersraket. Op de raket is een kraakkop gemonteerd. Deze heeft een grotere diameter dan de bestaande leiding. De raket wordt middels luchtdruk door de te vervangen heen gestuwd, waarbij de kraakkop de bestaande leiding openbreekt. De scherven worden verdrongen in de omliggende grond.  Achter de kraakkop is – over de raket heengeschoven – de nieuwe leiding bevestigd. Deze wordt direct in de vrijgemaakte ruimte gebracht.

 

Op de voorkant van de kraakkop is een trekkabel gebracht. Deze zorgt ervoor dat de kraakkop de bestaande leiding goed volgt en geeft een extra trekkracht om de wrijvingskrachten van de nieuwe leiding te compenseren.

 

 

 

Pipe reaming

Bij pipe reaming wordt gebruik gemaakt van dezelfde techniek als bij de HDD-techniek. Er wordt een boorstreng door de gehele te verwijderen leiding aangebracht. Aan de kop wordt een ruimer bevestigd, waaraan de nieuwe leiding is gekoppeld. De HDD-machine trekt vervolgens de ruimer door de oude leiding. Hierbij breekt de ruimer de bestaande leiding en vergroot eventueel de diameter. De scherven van de oude leiding worden met de boorvloeistof naar boven gepompd en afgevoerd. De nieuwe leiding wordt met de voortgang van de ruimer ingevoerd.

Een verschil van pipe reaming ten opzichte van pipe cracking is dat er geen verdringing van grond plaats vindt. Met name in harde en rotsachtige grond is dit een belangrijk voordeel. Een ander voordeel is dat er geen scherven in de grond achter blijven.

 

 

Pipe eating

Bij pipe eating wordt gebruik gemaakt van dezelfde techniek als bij de gesloten fronttechniek. Er wordt een nieuwe leiding in de oude leiding geperst, waarbij een boorschild voor de nieuwe leiding zorgt dat de oude leiding wordt weggefreesd.

Om te zorgen dat het boorschild de oude leiding goed volgt, wordt een geleidekop aangebracht.

Voordeel van deze methode is dat de diameter van de nieuwe leiding substantieel groter kan worden, door een groter boorschild te gebruiken. Het boorschild freest dan niet alleen de oude leiding maar ook omliggende grond weg.

 

Pipe extraction (uittrekken / intrekken)

Bij pipe extraction wordt de te vervangen leiding op twee plaatsen opgegraven en afgekoppeld. Er wordt een stalen kabel in d e leiding aangebracht met een conus aan het einde. Op deze conus wordt het uiteinde van de nieuwe leiding gemonteerd. Door aan de kabel te trekken wordt de oude leiding uit de grond getrokken en tegelijkertijd wordt de nieuwe leiding ingetrokken. De oude leiding wordt langs een mes getrokken en zo in de langsrichting versneden.

 

 

 

Pipe splitting

Evenals bij pipe cracking wordt bij pipe splitting gebruik gemaakt van een persluchtraket. In plaats van een kraakkop wordt er echter een snijkop gebruikt. Hiermee wordt de oude leiding in de langsrichting opengesneden in plaats van gekraakt. De nieuwe leiding wordt met de voortgestuwde raket in het bestaande leidingtracé ingetrokken.

 

 

Aandachtspunten

-          Bij de pipe cracking en pipe splitting blijven de resten van de oude leiding in de grond aanwezig. Dit betekent dat er in de (verre) toekomst mogelijk twee “oude leidingen” in de grond aanwezig zijn. Met het oog op zorgvuldig omgaan met (ondergrondse) ruimte en met grondstoffen (van afval tot grondstof) kan dit onwenselijk zijn.

 

Naar boven