Presentaties

De volgende presentaties zijn momenteel beschikbaar:

 

2021

Studiemiddag 11 maart

Onderzoek Nauwkeurig Boren (Deltares, Henk Kruse; Brownline, Hans Blok)

Onderzoek asbest in voegenkit rioolleidingen (Sweco, Rogier van Alphen)

Sleufloos renoveren van gasleidingen (Infra Elite, Stefano van Kampen)

 

2020

Studiemiddag 27 oktober

Interview TenneT in de energietransitie (TenneT TSO, Jacco Smit)

Interview Inpassen van netten in de drukke ondergrond vanuit juridisch perspectief (Jarko van Bloois, Legal Infra)

Interview Het riool: Een onbenutte warmtebron van 100.000 km (Frank en Emmy Geserick, RioolABC)

Presentatie Warmtenetwerken in de ondergrond (Roland Boon, Royal HaskoningDHV)

 

2019

No-Dig Event 9 en 10 oktober 2019

Presentatie Verdringende Techniek (A. Hak, Peter Barendregt)

Presentatie Energietransitie Kansen en uitdagingen voor no-dig (Ambient, Petra van der Werf)

Presentatie Traceren Anno 2020 (Antea Group, Jorrit de Jong)

Presentatie Augmented reality en graafschade (BlindGuide, Han Beukers)

Presentatie Gyro Meetsysteem (Brownline, Hans Blok)

Presentatie Het nieuwe inspecteren (gemeente Ooststellingerwerf, Gert-Jan Warrink / gemeente Steenwijkerland, Tjerk Postma)

Presentatie Pompen en No-Dig Technieken (Gorman-Rupp, Jan Heuvel)

Presentatie Latest developments for E-Power Pipe, Direct Pipe and HDD (Herrenknecht, Lutz zur Linde)

Presentatie Renovatie van Inspectiepunten (IKT Nederland, Jaap Bresser)

Presentatie Kan ketensamerwerking No-Dig versnellen (Kragten, Gard van Hulzen)

Presentatie Composite Trench Covers (Oxford Plastics,  Andrew Rogers)

Presentatie Veiligheidsladder naar trede 4 (ProRail, Dieter van Delft)

Presentatie Herziene versie richtlijn boortechnieken (Rijkswaterstaat, Iwan Klein)  <Richtlijn Boortechnieken>  /  <Proces toetsing WBR-aanvragen>

Presentatie De inzet van een put-buis videocamera bij onderzoek naar de toestand van vrijvervalriolen (Roelofs, Peter Wonink)

Presentatie Sleufloze technieken met nodulair gietijzer (Saint-Gobain PAM Nederland, Pepijn van Gelswijck)

Presentatie Bodemscan of Kabel-en leidingonderzoek (Terra Carta, Karel Meinen)

Presentatie Windpark Fryslân; boren in Nederlands belangrijkste dijk (Visser & Smit Hanab, Ruben Rothuizen)

 

 

Studiemiddag 21 maart

Presentatie Veiligheidsladder ProRail (Dieter van Delft, ProRail)

Presentatie Nuts 2.0: precisieboren (Ronald van Krieken, Holland Drilling)

Presentatie Lage Temperatuur Aardwarmte (Mark de Vrieze, Visser & Smit Hanab)

 

 

2018

Congres No-Dig, tenzij, van ambitie naar beleid, 8 november 2018

Presentatie Sleufloos tenzij (Wil Kovacs, Rotterdam)

Presentatie raamcontract ontwerp en uitvoering, hoe sleufloos is dat (Bobby Ham, Brabant Water)

Presentatie Datagedreven risicogestuurd rioolbeheer (Niels Heijboer, Roosendaal)

Presentatie Kan ketensamenwerking de toepassing van No-dig versnellen (Gard van Hulzen, Kragten)

Presentatie Specialistische booraannemers en generalistische raamcontracten, gaat dat wel samen (Roy Janssen, Kouwenberg Infra)

 

Studiemiddag 15 maart 2018

Aantreerede ter gelegenheid van aanvaarding voorzitterschap NSTT  (Johan Bosch)

Presentatie Het nieuwe graafloos in Rotterdam (Henk van der Maas, Rotterdam)

Presentatie Nieuwe uitdagingen HDD (Henk Kruse, Deltares)

Presentatie Obstakelonderzoek in de diepe ondergrond (Karel Meinen, Terra Carta)

 

 

2017

Week van de ondergrond: No-Dig, tenzij .... 28 november 2017

Presentatie  Sleufloos Tenzij Toekomstige oplossingen (R van Krieken, Holland Drilling)

Presentatie Sleufloos Tenzij Ook voor het Riool  (R Kool, Aarsleff en  W Stobbink, GMB)

Presentatie Maand van de ondergrond (A. Jutte, NSTT)

Presentatie Het nieuwe werken in de Rotterdamse ondergrond  (H van der Maas, Gem Rotterdam)

Presentatie Boven- en ondergrond in een kaart brengen  (Th. Emmen, MapXact)

 

 

Presentaties NSTT No-Dig Event 11 - 12 oktober 2017

De 15 presentaties van het NSTT No-Dig Event zijn te vinden op site van het NSTT No-Dig Event, sectie "inlooptheaters".

 

Studiemiddag 16 maart 2017

Presentatie Gas eruit - warmte erin (K. Evers, Royal HaskoningDHV)

Presentatie Detectie explosieven met HDD (B. Molenaar, Brownline; H. van Driel, Saricon)

Presentatie Slim renoveren waterleidingen (J. van Vossen, KWR) (presentatie via contactpersoon KWR)

Presentatie Development of a decision-making model for the external costs of pipelines renovation projects (C. Nunes Vasconcelos, UT Twente)

 

 

2016

Presentatie project 45 km pipe-in-pipe NAM (W. Uiterdijk, A. Hak; I. Bakker, Tebodin)

Presentatie Kwaliteitsimpuls sleufloze aanleg 2 (A. de Groof, SIKB)

Presentatie project Microtunneling Stadsverwarming Kopenhagen (W. Roels, Smet Tunneling)

Presentatie Relinen Gasnetten (R. Mooij, Liander)

Presentatie Graafschade en de rol van No-Dig (W. Kovács, Rotterdam)

Presentatie Kwaliteitsimpuls voor sleufloze aanleg (A. de Groof, SIKB)

 

 

2015

Presentatie project Micro-tunneling onder Elbe (P. Dennig, A. Hak Drillcon)

Presentatie invloed aardbevingen op HDD (P. Hölscher, Deltares)

Presentatie risk reduction trenchless technologies in soft soil conditions (H. Kruse, Deltares)

Presentatie externe kosten bij sleufloze technieken (W, Broere, TU Delft)

 

Presentaties NSTT No-Dig Event 2015

De 15 presentaties van het NSTT No-Dig Event zijn te vinden op site van het NSTT No-Dig Event, sectie "inlooptheaters".

 

 

2014

Presentatie Project Rioolrenovatie (A. Lugthart, Rijswijk)

Presentatie Project HDD Wijngaarden - Beverwijk (H. Brink, Gasunie)

Presentatie Veiligheidsladder (D. van Delft, ProRail)

Presentatie Noodzaak Sleufloze technieken (S. bij de Leij, Enexis)

Presentatie HDD en de omgeving (H. Kruse, Deltares)

Presentatie Langetermijn contract Rioolrenovatie (A. Geertsema, Groningen / M. vd Wijst, BAM Nelis Infra)

 

 

2013 en eerder

Presentaties van 2013 en eerder zijn op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat.

Naar boven