Welke sleufloze technieken zijn er ?

Er zijn vele typen sleufloze technieken. In onderstaand schema zijn deze - op hoofdlijnen - gecatagoriseerd. Een uitgebreider schema is hier te downloaden.

 

 

 

 

 

De drie hoofdcategorieën zijn:

 

- Sleufloze aanlegtechnieken: deze technieken worden gebruikt om nieuwe kabels en leidingen onder de grond aan te brengen. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen (meer informatie ....)

 

- Renovatietechnieken: deze technieken worden ingezet om bestaande leidingen (gas, water, riool) te renoveren. Dit varieert van kleine reparaties, nieuwe (binnen)coating aanbrengen tot het volledig overnemen van de constructieve sterkte van een oude leiding. Belangrijke toepassingen zijn o.a. het repareren of renoveren van leidingen in drukke gebieden (bijv. winkelstraten) of onder andere infastructuur (wegen, water, spoor) (meer informatie ....)

 

- Vervangingstechnieken: deze technieken worden ingezet om bestaande leidingen te vervangen, waarbij een nieuwe leiding in het bestaande leidingtracé (of zelfs oude leiding) wordt aangebracht. Variaties zijn het verdringen van de oude leiding, het inbrengen in oude leidingen of het aanbrengen rond oude leidingen. Belangrijke toepassingen zijn het vervangen van kleine leidingen met een beperkte lengte in bijvoorbeeld agrarisch gebied, tuinen, etc. (meer informatie ....)

 

De drie hoofdcategorieën bevatten ieder een aantal specifieke technieken. De te gebruiken techniek is afhankelijk van de specifieke situatie (grondwater, te kruisen objecten, lengte en diameter, type leiding, staat van de oude leiding, wensen van de omgeving, etc.).

Voor elke situatie zijn vaak meerdere oplossingen. De optimale oplossing is een mix van technische mogelijkheden, wensen van netbeheerders en eisen van vergunningverleners. Het is dus belangrijk om te weten wat er nodig en mogelijk is, voordat de keuze voor een techniek wordt gemaakt.

 

In de verschillende techniekpagina's vindt u hier meer informatie over.

Naar boven