Sleufloze aanleg

 

Sleufloze aanlegtechnieken worden gebruikt om nieuwe kabels en leidingen onder de grond aan te brengen, waarbij het gebruik van de bovengrond ongehinderd door kan gaan. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen.

 

De toe te passen techniek is sterk afhankelijk van de lengte van het aan te leggen tracé en de diameter van de aan te leggen kabel of leiding. Ook bepalend zijn het leidingmateriaal en de geotechnische omstandigheden (grondwater, grondslag, etc.).

Wellicht de belangrijkste parameter is evenwel het te kruisen object. Rivierbeddingen met dijklichamen moeten op grotere diepte gekruist worden dan een afwatersloot op polderniveau. Spoorlijnen kennen een veel kleinere zettingstolerantie dan een landweg. Etc.

 

Een overzicht van de aanlegtechnieken treft u onderstaand aan:

  1. Gestuurd boren / HDD
  2. Open frontboringen
  3. Gesloten frontboringen
  4. Pneumatisch / raketboringen
  5. Boogboren / boogzinkeren
Naar boven