Sleufloze renovatietechnieken

Sleufloze aanlegtechnieken worden gebruikt om bestaande ondergrondse kabels en leidingen te repareren of renoveren, zonder dat de bovengrond daar hinder van heeft. Belangrijke toepassingen zijn de renovatie van riolering, gas en waterleidingen in onder meer winkelgebieden, onder straten en wegen en onder spoorwegen.

 

De toe te passen techniek is sterk afhankelijk van de staat van de bestaande leiding, de aard en ernst van beschadigingen, of de renovatie ook constructieve sterkte moet overnemen, etc.

 

 

Een overzicht van de renovatie treft u onderstaand aan.

  1. Reparatietechnieken
  2. Spraytechnieken
  3. Relining
Naar boven