Inschrijving NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs geopend

Overheden, bedrijven en instellingen kunnen ook in 2024 weer meedingen naar de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. In aanmerking komen o.a. onderzoek, kleine en grote innovaties en grote projecten die bijdragen aan verdere ontwikkeling van sleufloze technieken. Om aan te blijven sluiten bij alle ontwikkelingen, zijn dit jaar zowel de beoordelingscriteria als de indieningsvoorwaarden gewijzigd. Indiening kan tot 30 juni 2024. De uitreiking vindt plaats in het najaar 2024.

 

Onze maatschappij leunt zwaar op de bijna 2 miljoen kilometer kabels en leidingen en rioleringen in de ondergrond. Het aanleggen en onderhouden hiervan is een wisselwerking tussen boven- en ondergrond waarbij aspecten als hinder, ruimtebeslag en impact op omgeving cruciaal zijn. Sleufloze aanleg- en renovatietechnieken bieden hier een passende oplossing. Daarbij steken ze vaak gunstig af tegen open ontgraving als het gaat om economie en beschikbare arbeidscapaciteit.

Toch is de doorontwikkeling van sleufloze technieken noodzakelijk. De maatschappelijke opgaven worden steeds groter, waarbij uitbreiding, vervanging en verlegging van bestaande ondergrondse infrastructuur cruciaal zijn.

NSTT reikt daarom jaarlijks de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs uit als erkenning en stimulering van ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een product, van een onderzoek of op andere wijze.

 

Om aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen, is het reglement voor beide prijzen in 2024 stevig gewijzigd. Zo wordt het duidelijker dat inzendingen niet alleen over grote projecten hoeven te gaan, maar dat ook incrementele innovaties en onderzoeken voorgedragen kunnen worden. De beoordelingscriteria zijn daarbij meer toegesneden op de maatschappelijke context waarin sleufloze technieken worden toegepast. En om de indiening eenvoudiger te maken, zijn de indieningsvoorwaarden sterk vereenvoudigd, met daarbij een apart indieningsformat

 

Inzendingen voor de editie 2024 kunnen ingediend worden tot 30 juni 2024 bij het secretariaat van NSTT via info@nstt.nl.  De uitreiking van de beide prijzen vindt plaats tijdens de studiemiddag in het najaar 2024.

Deel dit bericht
Naar boven