Johan Bosch nieuwe voorzitter NSTT

'Veel succes en plezier met deze mooie club'. Dat waren de woorden waarmee Ane Jutte het voorzitterschap van NSTT overdroeg aan Johan Bosch. Na 8 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan vijf jaar als voorzitter, trad Ane Jutte op 15 maart jl. terug uit het NSTT-bestuur. Een woelige tijd met als rode draad het presenteren van de sleufloze aanlegtechnieken voor ondergrondse infra als volwaardig alternatief voor open ontgraving. Hoogtepunten? Het volwassen worden van het tweejaarlijkse NSTT No-Dig Event en het instellen van een aparte Afdeling Leidingrenovatie om deze techniek meer tot wasdom te brengen. Beiden zijn onmiskenbaar de verdienste van Ane Jutte geweest.

 

'Het is een moeilijke taak om Ane op te volgen', aldus nieuwe voorzitter Johan Bosch. In zijn 'aantreerede' gaf hij direct een duidelijk doel aan: het goede behouden, maar ook het doorontwikkelen van specifieke domeinen binnen de NSTT. Drie zaken stelde hij daarbij centraal: kennis delen en toepassen, het stimuleren van pré-competitief onderzoek en het bieden van oplossingen voor maatschappelijke trends. Opvallend: de studiemiddag die na de ALV volgde, sloot naadloos op deze zaken aan.

 

Karel Meinen van Terra Carta deelde zijn kennis over obstakeldetectie in de diepe ondergrond middels grondradar vanuit pilotboringen. Belangrijk: het is toegepast, waardoor ook de praktische mogelijkheden en begrenzingen gedeeld konden worden. 

Pré-competitief onderzoek kwam aan bod bij Henk Kruse van  Deltares. Hij gaf aan waar de nieuwe onderzoeksopgaven voor HDD-boringen liggen. Voor langere boringen betreft dit de omgang met hogere boorvloeistofdrukken, meer krachten op boorequipment en nog betere locatiemetingen. Voor ondiepe boringen zijn het stabiele boorgaten bij lage boorvloeistfdruk en de beïnvloeding van nabijgelegen (ondergrondse) infrastructuur.

De maatschappelijke trends werden kernachtig samengevat door Henk van der Maas van Gemeente Rotterdam. In de overvolle bovengrond is geen ruimte meer voor open ontgraving. Tegelijkertijd kent de ondergrond steeds meer functionaliteit. Sleufloze oplossingen zijn dan ook een must. Dat betreft niet alleen aanleg of renovatie, maar het is tijd voor echt nieuwe concepten.

Kortom: genoeg uitdaging voor de NSTT, haar leden en haar nieuwe voorzitter.

 

 

Deel dit bericht
Naar boven