Onderzoek No-Dig en Energietransitie

In opdracht van NSTT heeft Ambient een onderzoek uitgevoerd naar de rol van sleufloze technieken in de energietransitie. Uit het onderzoek komt naar voren dat sleufloze technieken een beslissende rol voor het slagen van de energietransitie gaan spelen. De energienetten zullen sterk moeten worden aangepast en uitgebreid. Tezamen met de druk op de boven- en ondergrond vraagt dit om innovativiteit en creativiteit. No-dig blijkt daar bij uitstek het middel voor te zijn.

 

We staan aan de vooravond van een grote energie-omslag: in 2050 moet de energieproductie CO2-vrij zijn en moet het gebruik van fossiele brandstoffen met 95% afgenomen zijn. Dit betekent een volledig andere energieproductie en een sterk gewijzigde mix van energiedragers. Reeds nu al is duidelijk dat er veel meer energie lokaal wordt opgewekt door bijv. de lokale wind- en zonneparken. Dit betekent een aanpassing van de netstructuren, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Deze aanpassingen zijn overigens ook nodig omdat de afnemer steeds meer stroom gaat vragen, bijvoorbeeld door elektrisch rijden en het overgaan van gas op elektriciteit. Op regionaal niveau wordt momenteel veelal ingezet op meer warmte vanuit biomassa en restwarmte en op korte termijn ook steeds meer aardwarmte. Op nationaal niveau wordt gekeken naar de windparken op de Noordzee. Deze energiestroom zal zo groot worden dat transport en opslag niet meer in de traditionele hoogspanningsnetten getransporteerd kunnen worden, maar dat conversie in bijvoorbeeld waterstofgas nodig is. Deze nieuwe energiedragers zullen op hun beurt ook weer ondergronds getransporteerd moeten worden. Een deel van de huidige Gasunie-netten zal hiervoor geschikt worden gemaakt, maar deze reiken tot overal in Nederland, zodat hier nog oplossingen voor gevonden moeten worden.

Hoewel er geen duidelijk zicht is op welke netstructuren (lokaal, regionaal, nationaal) of welke energiedragers (H2, elektriciteit, warmte) de overhand gaan krijgen, is wel duidelijk dat alle scenario's zullen voorkomen. De energie-opgave is simpelweg te groot voor één scenario.

Daarmee is het voor alle partijen die zich met ondergrondse infra en sleufloze technieken bezig houden - gemeenten, netbeheerders, ingenieurs en aannemers - duidelijk dat zij de consequenties voor eigen gemeente, netten en bedrijfsvoering moeten gaan doordenken. Het onderzoek van Ambient biedt daar een goede basis voor.

 

 

 

Deel dit bericht
Naar boven