Veilig en gezond relinen met A-blad ‘Epoxyproducten’

Gezond en veilig werken, dat is waar wij als sector voor staan. Actuele kennisproducten rond veiligheid is daarbij onmisbaar. Een A-blad is zo’n product. Recentelijk heeft Volandis, met o.a. medewerking van NSTT,  het A-blad Epoxyproducten gepubliceerd. Hierin aandacht voor o.a. rioolrelining met daarbij in kaart gebracht de V&G-risico’s met geadviseerde beheersmaatregelen voor het veilig werken en gezond werken met epoxyproducten.

 

Het A-blad is voortgekomen door samenvoeging van A-bladen over epoxygebonden betonreparatiemiddelen en epoxyproducten in de afbouw- en onderhoudssector. Daaraan is nu ook toegevoegd de rioolrelining, waardoor een compleet overzicht ontstaat voor de gehele (af)bouw & infra- en onderhoudssector. Elke werkgever kan op basis van de voorgestelde maatregelen de beste werkwijze voor zijn bedrijf opstellen en onderbouwen. Het A-blad is gericht op producten die epoxyharsen bevatten, maar is ook zeer bruikbaar als input voor veilig werken met vergelijkbare allergene stoffen zoals PU, MMA etc. Het vernieuwde A-blad Epoxyproducten vind je hier.

 

 

A-bladen in de bouw en infra worden uitgegeven door Volandis, een samenwerking van werkgevers en werknemers in de bouw, met medewerking van specialistische koepelorganisaties. Aan de totstandkoming van het A-blad epoxyproducten heeft NSTT deelgenomen.

Deel dit bericht
Naar boven