‘Weg van de snelweg’ wint NSTT No-Dig prijzen

Van Vulpen en Oasen zijn de winnaars geworden van de 22ste NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. Zij wonnen deze prestigieuze prijzen voor hun gezamenlijke project ‘weg van de snelweg’. Hierbij werd een 5,7 km lange watertransportleiding met behulp van gestuurde boringen geheel sleufloos én elektrisch verlegd: weg van de snelweg A27.

 

De winnaars werden op 31 maart jl. gekozen uit vijf hoogwaardige nominaties, allen gericht op het innovatief en sleufloos - dus zonder graafwerk en zonder hinder voor de omgeving - aanleggen en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen.

 

De NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks toegekend door een vakjury aan een innovatief en maatschappelijk relevant project waarbij sleufloze technieken centraal staan. Het winnende project van 2021 werd een stalen drinkwaterleiding (DN700) langs de A27 over een lengte van 5,7 km verlegd. Daarmee ontstaat ruimte voor een verbreding van de snelweg en blijft de drinkwatervoorziening van ca. 650.000 liter per uur gegarandeerd. De verlegging werd geheel sleufloos uitgevoerd met vier compleet elektrische gestuurde boringen. Eén hiervan ging over een lengte van 2,3 km onder een Natura2000-gebied door. ‘De elektrische boringen hebben de toekomst’, aldus Oasen-directeur Walter van der Meer, ‘alleen al in dit project resulteerde in een CO2-reductie van maar liefst 70%’.


Waarom deze winnaar van de Award? Juryvoorzitter Wout Broere geeft antwoord: ‘de NSTT No-Dig Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een inzending die verbetering van bestaande sleufloze technieken centraal heeft staan. Daarbij draait het om begrippen als reductie van overlast voor omgeving en milieu, verhoogde concurrentiekracht, toenemende  acceptatie bij opdrachtgever en omgeving en het bijdragen aan maatschappelijke opgaven’. De inzet van volledig elektrische boormachines voor het verleggen van een drinkwaterleiding door Van Vulpen en Oasen verenigt volgens de jury al die aspecten en is daarom uitgeroepen tot winnaar van de NSTT No-Dig Award 2021.

 

Ook de andere nominaties hoogwaardig

‘Er kan maar één de Award winnen, maar ook de andere nominaties waren hoogwaardig’, aldus Broere. De nominaties waren allen gericht op maatschappelijke thema’s als energietransitie en hinderreductie. Zo gaf de spectaculaire boogboring van A.Hak voor de aanleg van een stadsverwarmingsleiding ruimte voor de energietransitie en voorkwam de gebruikte boogboringtechniek veel verkeersoverlast in een complexe omgeving. Opvallend is dat zowel A.Hak als TenneT (met Heijmans, Infrarent en Plumett) onafhankelijk van elkaar een zelfde nieuwe techniek indienden: de Watucab™ methode. Een methode waarbij kabels in mantelbuizen worden ingebracht met waterdruk in plaats van met een lier. Dit maakt het mogelijk om over veel langere lengten (hoogspannings)kabels in te brengen. TenneT koppelt het project aan een onderzoeksprogramma voor verdere doorontwikkeling. Van groot belang voor de opgaven van de energietransitie. Ook de nominatie van Kouwenberg, Kormee en Vattenfall richtte zich op de energietransitie. Maar in tegenstelling tot de andere nominaties gaat het hier niet om vergroting, maar om miniaturisering van de techniek. Met een vernuftige innovatie maken zij het mogelijk om vanaf de straat huisaansluitingen voor warmteleidingen sleufloos de woning in te voeren. Laatstgenoemde kreeg dan ook een eervolle vermelding.

 

Ook Publieksprijs voor Van Vulpen en Oasen
Naast de Award werd ook de NSTT Publieksprijs uitgereikt. Publiek en vakjury waren eensluidend in hun oordeel: ook de NSTT Publieksprijs ging naar Van Vulpen en Oasen. Een trotse projectleider Nico de Wit gaf aan: ‘Het uitvoeren van dit project onder deze omstandigheden was een ware teamprestatie van opdrachtgever, aannemer en al hun mensen’. En daarmee zijn beide prijzen ook voor het hele team.

 

Meer weten over de winnaar en de overige nominaties? Of de projectfilms zien? Ga dan naar de site van NSTT.

 

Deel dit bericht
Naar boven