Paul Vastenburg nieuwe voorzitter NSTT

Op de Algemene Ledenvergadering van de NSTT van 31 maart 2022 de heer Ing. P. (Paul) Vastenburg door de leden gekozen als voorzitter NSTT. Hij volgt daarmee de heer em. prof. ing. J.W. Bosch op die de vereniging bijna vier jaar met veel elan heeft geleid.


Na twee jaar bestuurslidmaatschap zal Paul zich als voorzitter gaan inzetten voor de verbinding tussen de maatschappelijke opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie met de mogelijkheden die sleufloze technieken daarvoor bieden.

Paul Vastenburg is in zijn dagelijkse leven werkzaam bij Royal HaskoningDHV en daar werkzaam op het gebied van water en pijpleidingen.

Deel dit bericht
Naar boven