Deel uw ervaring met kennisdocumenten Sleufloze technieken

Kennis is de basis voor succes. Daarom hebben NSTT en SIKB afgelopen jaren gezamenlijk drie kennisdocumenten over Sleufloze Technieken (no-dig-technieken) gepubliceerd. Het betreft de documenten Protocol ‘Geotechnisch grondonderzoek bij Sleufloze technieken’ (2019), ‘Kennisdocument sleufloze technieken’ (voor bevoegd gezag) en Protocol ‘Boogboormethode met snijkop (BBM-S) in en nabij waterkeringen’ (beiden 2021).

 

Inmiddels is er enige ervaring met deze documenten opgedaan. SIKB en NSTT willen deze ervaringen bundelen om zo de documenten te actualiseren en daarmee ook te versterken. Met de nieuwe versie van elk van deze documenten kunnen vervolgens uitvoerders, ontwerpers en toezichthouders de kwaliteit van sleufloze technieken verder verhogen. Dat alles tegen het licht van een ongestoorde ondergrondse infrastructuur.

 

Ook u kan uw ervaringen en opmerkingen delen. Dit kan tot 31 oktober 2022 via info@nstt.nl. De documenten en het reactieformulier vindt u op https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/richtlijn-5200.

Deel dit bericht
Naar boven