Onderzoek wortelingroei in rioleringen

Kan relinen wortel-ingroei in riolering voorkomen?
Wortel-ingroei bij rioolsystemen komt in vrijwel heel Nederland voor. Zoals bekend leidt dit op termijn tot veel schade en overlast. Bij een zorgvuldige aanleg of herstel van riolen is wor-tel-ingroei meestal wel te voorkomen. Maar niet elke maatregel is effectief. Om de effectiviteit van de maatregelen te bepalen, wordt een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd. Met dit programma worden de effecten van maatregelen tegen wortel-ingroei in rioolsystemen onderzocht. Het programma is ontwikkeld in opdracht van gemeente Ooststelingswerf door Sweco. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor deelname aan dit programma.

Lees meer....

Deel dit bericht
Naar boven