Congres Sleufloos tenzij …. Noodzaak en nuancering

Hoe voorkom je de hinder van graafwerkzaamheden aan ondergrondse kabels en leidingen? Die vraag stond centraal op het drukbezochte congres “No-Dig, tenzij …: van ambitie naar beleid”. Kern van de boodschap: de ondergrondse infrastructuur is voortdurend ‘op de schop’ en dat blijft zo. Thema’s als minder bovengrondse hinder, energietransitie en een grote vervangingsopgave vragen om meer samenwerking en innovativiteit bij sleufloze (no-dig) technieken.. Tegelijkertijd is nuancering op zijn plaats: niet alles moet sleufloos, soms is open ontgraving gewoon efficiënter. Het maken van deze afweging is een samenspel tussen technische mogelijkheden, maatschappelijke wensen en praktische uitvoerbaarheid.

 

Met meer dan 100 bezoekers die dagelijks als professional in ruimtelijke ordening en ondergrondse infra bezig zijn, was het congres druk bezocht. Gastheren waren de Gemeente Rotterdam en NSTT. Rotterdam vanwege haar ambitie om op termijn ‘de straat dicht te laten’, dus ‘sleufloos, tenzij’.  De vereniging NSTT vanwege haar verbindende positie binnen de sector van sleufloze technieken Gezamenlijk boden zij een gevarieerd programma dat de thematiek van alle kanten belichtte. Zo ging Wil Kovacs van de Gemeente Rotterdam in op de ruimtelijke ordening en de afstemming van boven- en ondergrond. Als beheerder van een uitgebreid rioolstelsel ging Niels Heijboer van de gemeente Roosendaal in op de afwegingen die een rol spelen bij beheer en onderhoud. Bobby Ham, namens Brabant Water een grote waternetbeheerder, lichtte haar nieuwe contractvormen toe waarin zij ontwerp en uitvoering steeds verder naar de markt brengt. Dat dit alles nadere afstemming en samenwerking behoeft, werd toegelicht aan praktijkvoorbeelden door Gard van Hulzen namens Kragten. Daarbij wel een waarschuwing van Roy Janssen van Kouwenberg Infra: ‘raak door de grote contracten niet het contact tussen probleemhouder (netbeheerder) en de innovativiteit van specialistische onderaannemer en materieelleverancier kwijt.

 

Tijdens het congres werd ook stilgestaan bij het  30-jarig van NSTT. Met een interview met oud-voorzitter en man van het eerste uur Ane Jutte en de huidige voorzitter Johan Bosch werd teruggeblikt maar vooral vooruitgekeken naar wat sleufloze technieken betekenen voor Nederland. De energietransitie betekent een nog zwaardere druk op de bestaande kabels en leidingen en vraagt om nieuwe (sleufloze) oplossingen. Ook de vervangingsvraag van onze oudere netwerken vraagt een herafweging in relatie tot de circulaire economie. Renovatie van leidingen kan hier een grote rol spelen.

Ter afsluiting van het congres werden de NSTT No-Dig Award 2018 en de NSTT Publieksprijs uitgereikt. Beiden werden in ontvangst genomen voor het project Renovatie Moerriool Arnhem, een samenwerkingsverband van Gemeente Arnhem, Kumpen Renovatietechnieken en aannemingsbedrijf G. Van der Ven.

 

 

De presentaties zijn terug te vinden op de site van NSTT.

 

Deel dit bericht
Naar boven